Autolift machinerichtlijn

 AUTOLIFT machinerichtlijn - NEDERLANDSE VERSIE

VERSION FRANÇAISE (cliquez ici)

Autoliften

richtlijn machines

GLOBALE

Onze autoliften maken het mogelijk om extra parkeerplaatsen te creëren waar de bestaande ruimte het anders niet zou toelaten.
 
Wij bieden u de meest moderne en veilige autolift systemen die er vandaag op de markt bestaan. Ze zijn zeer compact gebouwd, ze laten de buitenruimte vrij van obstakels en ze bieden efficiënte oplossingen om ruimte te winnen bij het ontwerp van residentiële en andere gebouwen.
 
Hun kleine afmetingen en veelzijdigheid maakt het mogelijk ze zowat overal te plaatsen, voor de garagepoort, in de tuin, de binnenplaats van appartementen en gebouwen, onder de buitenparking, in gebouwen, garages, zuilengalerijen enzoverder. 
 
Onze autoliften kunnen zelfs gebruikt worden als een extra kelder, een industriële opslagplaats, of om het aantal parkeerplaatsen bij hotels en andere centra te verhogen. Daarnaast bieden wij u ook specifieke  auto draaiplatformen en schuifplatformen waarmee praktische manipulaties in kleine ruimtes mogelijk worden.
 
Ze zijn beschikbaar voor zowel zonder als met bestuurder aan boord.

TOEPASSINGEN/SECTOREN

Met de installatie van onze autoliften kan u diverse toepassingen realiseren, zoals:
- het verbinden van twee verschillende verdiepingen/niveaus met een klein volume
- het inpassen en zelfs verbergen van uw wagen in de omliggende locatie
- het parkeren van 2 keer zoveel wagens in enkelvoudige garages of op parkeerplaatsen
- het parkeren van wagens bij het niet in lijn liggen van de parkeerplaats door middel van een draaiplatform of een schuifplatform
- het vermijden van een steile oprit die het moeilijk maakt bij sneeuw of ijs en waarbij een langere oprit door plaatsgebrek onmogelijk is
- mogelijkheid om het platform af te dekken met de gewenste afwerking teneinde deze te combineren met de omliggende vloer/locatie
- realisatie van maatwerk is mogelijk zodat we maximaal aan uw wensen kunnen voldoen, zoals het inpassen aan bestaande putten enzomeer

De hoge klantentevredenheid getuigt van hun hoge prestaties in de meest veeleisende situaties en specificaties.
Ze vinden hun toepassing in diverse sectoren:

 • RESIDENTIEEL

  particuliere woningen en appartementen met specifieke behoeften…

 • KANTOREN

  bedrijven, kantoorcomplexen…

 • KABINETTEN

  dokterspraktijken, tandartsen, apothekers, advocaten, notarissen…

 • SPECIFIEKE SITUATIES

  bedrijven, centra en gebouwen waar een autolift inzetbaar is (of noodwendig is gezien de beperkingen van de architectuur van het gebouw)

Voordelen en uitrusting

Naargelang uw keuze van het type autolift zijn er volgende voordelen en uitrustingen op te noemen

SPECIFIEKE VOORDELEN

 • Eenvoudige installatie, geen metselwerk, inpasbaar in bestaande situaties.
 • Robuust, betrouwbaar en degelijk.
 • Eenvoudige, efficiënte en comfortabele bediening.
 • Zeer laag elektriciteitsverbruik.
 • Efficiënte afvoer van water en regen zonder bevuiling van de onderliggende wagen.
 • Efficiënte installatie en onderhoud.
 • 100% ontworpen en geproduceerd in Europa.

Onze autoliften zijn gebouwd met kwaliteitsstaal en thermisch verzinkt, in overeenstemming met de UNI EN ISO 1461:2009-normen, daarom kunnen ze zowel binnen als buiten worden geïnstalleerd, wat een lange levensduur garandeert, zelfs bij blootstelling aan weersinvloeden.

Lifttypes en modellen

ALE investeert continu in onderzoek van de Europese markt van autoliften fabrikanten en kan daardoor duurzame, kwalitatieve, betrouwbare, prijsbewuste en professioneel doordachte keuzes aanbieden voor de specifieke Vlaamse markt met een brede en flexibele keuze aan types en modellen van autoliften voor alle kleine en grotere toepassingen.

Autolift VELA light

 

Autolift zonder dak
* schaarsysteem met 2 cylinders
* met of zonder bestuurder

Hefhoogte (maximum): 4 m

Hefvermogen: 2500 kg

Hefsnelheid (maximum): 0,10 m/s

Putdiepte (minimum):
550/650 mm

Put/Platform (max):
6000 x 3000 mm
5950 x 2950/2800 mm
(zie brochure voor details)

Download BROCHURE

Download SPECIFICATIES (zonder bestuurder)

Download SPECIFICATIES (met bestuurder)

Download CE-CERTIFICAAT

Autolift VELA

 

Autolift zonder dak
* schaarsysteem met 3 cylinders
* met of zonder bestuurder

Hefhoogte (maximum): 4 m

Hefvermogen: 3500 kg

Hefsnelheid (maximum): 0,10 m/s

Putdiepte (minimum):
700 mm

Put/Platform (max):
6000 x 3000 mm
5950 x 2950/2800 mm
(zie brochure voor details)

Download BROCHURE

Download SPECIFICATIES (zonder bestuurder)

Download SPECIFICATIES (met bestuurder)

Download CE-CERTIFICAAT

Autolift ARIES 3

Autolift met dak
* schaarsysteem met 3 cylinders
* met of zonder bestuurder

Hefhoogte (maximum): 3,5/3,8 m

Hefvermogen: 3500 kg

Hefsnelheid (maximum): 0,08 m/s

Putdiepte (minimum):
570/620 mm

Put/Platform (max):
6500 x 3000 mm
6450 x 2950/2700 mm
(zie brochure voor details)

Download BROCHURE

Download SPECIFICATIES (zonder bestuurder)

Download SPECIFICATIES (met bestuurder)

Download SPECIFICATIES BOX (mini-small-standard-big)

Autolift ARIES 5

Autolift met dak
* schaarsysteem met 5 cylinders
* met of zonder bestuurder

Hefhoogte (maximum): 3,8 m

Hefvermogen: 5000 kg

Hefsnelheid (maximum): 0,08 m/s

Putdiepte (minimum):
570/620 mm

Put/Platform (max):
6500 x 3000 mm
6450 x 2950/2700 mm
(zie brochure voor details)

Download BROCHURE

Download SPECIFICATIES (zonder bestuurder)

Download SPECIFICATIES (met bestuurder)

Autolift HYDRUS 2
Autolift met dak
* 2 wagens langs elkaar
* schaarsysteem met 4 cylinders
* zonder bestuurder

Hefhoogte (maximum): 2,2 m

Hefvermogen: 5000 kg

Hefsnelheid (maximum): 0,05-0,07 m/s

Putdiepte (minimum):
1500 mm

Put/Platform (max):
6000 x 6000 mm
5950 x 5500 mm
(zie specificaties voor details)

Download SPECIFICATIES (zonder bestuurder)

Autolift TAURUS

Autolift met dak
* 2 wagens onder elkaar
* schaarsysteem met 5 cylinders
* zonder bestuurder

Hefhoogte (maximum): 4,5 m

Hefvermogen: 5000 kg

Hefsnelheid (maximum): 0,06-0,08 m/s

Putdiepte (minimum):
910 mm

Put/Platform (max):
5600 x 2800 mm
5550 x 2750 mm
(zie specificaties voor details)

Download SPECIFICATIES (zonder bestuurder)

Autolift SAGITTA

Autolift zonder dak
* kolomsysteem met 2 cylinders
* met of zonder bestuurder

Hefhoogte (maximum): 9 m

Hefvermogen: 3000 kg

Hefsnelheid (maximum): 0,10 m/s

Putdiepte (minimum):
300/1500 mm

Put/Platform (max):
6000 x 3500 mm
5950 x 3000 mm
(zie brochure voor details)

Download BROCHURE

Download SPECIFICATIES (zonder bestuurder)

Download SPECIFICATIES (met bestuurder)

Autolift SAGITTA L

Autolift zonder dak
* kolomsysteem met 2 cylinders langs elkaar
* met of zonder bestuurder

Hefhoogte (maximum): 9 m

Hefvermogen: 3000 kg

Hefsnelheid (maximum): 0,10 m/s

Putdiepte (minimum):
300/1500 mm

Put/Platform (max):
6000 x 3500 mm
5950 x 3000 mm
(zie brochure voor details)

Download BROCHURE

Download SPECIFICATIES (zonder bestuurder)

Stack Parker PEGASUS
Auto laadplatform
* met verstelbare helling 

Hoogte (maximum): 2150/2550 mm

Vrije doorgang (maximum):
1560/1960 mm


Hefvermogen: 2700 kg

Platform (max):
3750 x 1960-2300 mm
(zie brochure voor details)

Download BROCHURE

Download SIMULATIES

Download SPECIFICATIES (low)

Download SPECIFICATIES (high)

Auto DraaiPlatform

Auto draaiplatform
* specifieke vloer mogelijk

Put: 400 mm

Hefvermogen: 2500 kg

Platform (max):
diameter naar keuze
(zie brochure voor details)

Download BROCHURE


SPECIFICATIES op aanvraag

Auto SchuifPlatform

Auto schuifplatform
* verschuiving naar keuze

Hefvermogen: 3000 kg

Platform (max):
3900 x 2400 mm
(zie brochure voor details)

Download BROCHURE


SPECIFICATIES op aanvraag

Voorbeelden van toepassingen/uitvoeringen

 MONTE-VOITURES directive machines - VERSION FRANÇAISE

NEDERLANDSE VERSIE (klik hier)

MONTE-VOITURES

directive machines

GLOBALE

Grâce à nos monte-voitures, créez des emplacements de parking supplémentaires là où l’espace disponible ne le permettait pas.
 
Nous proposons les systèmes de monte-voitures les plus modernes et les plus sécurisés du marché actuel. Très compacts, ils permettent de libérer l’espace de tout obstacle et offrent des solutions efficaces pour gagner de l’espace lors de la conception d’immeubles résidentiels ou autres.
 
Grâce à leurs dimensions compactes et leur polyvalence, ils peuvent être installés pratiquement partout : à l’entrée du garage, dans le jardin, dans la cour d’immeubles à appartements et résidences, sous le parking extérieur, dans les immeubles, garages, arcades, et plus encore. 
 
Nos monte-voitures peuvent également faire office de cave supplémentaire, entrepôt industriel ou être utilisés pour accroître le nombre d’emplacements de parking dans un hôtel ou tout autre centre. Nous proposons également des plateformes tournantes pour voiture ainsi que des plateformes coulissantes pour faciliter la manipulation dans les espaces réduits.
 
Nos monte-voitures et nos plateformes peuvent être accompagnés ou non d’un conducteur à bord.

APPLICATIONS/SECTEURS

L’installation de nos monte-voitures permet la réalisation de toute une série d’applications, par exemple:
- relier deux étages ou niveaux de faible volume
- intégrer voire dissimuler votre véhicule dans l’espace environnant
- garer deux fois plus de véhicules dans un garage individuel ou emplacement de stationnement
- garer des véhicules au moyen d’une plateforme tournante ou d’une plateforme coulissante lorsque l’emplacement de stationnement n’est pas aligné
- éviter une allée escarpée lorsque la neige ou le gel rend l’accès difficile ou lorsque la mise en place d’une allée plus longue est impossible en raison du manque de place
- possibilité de couvrir la plateforme en personnalisant la finition de manière à l’intégrer au sol ou à l’espace environnant
- personnalisation et customisation possible afin de satisfaire au maximum les désirs du client, comme l’adaptation à un puits existant par exemple, etc.

Le haut degré de satisfaction de notre clientèle témoigne de leur haute performance même dans les situations et spécifications les plus complexes.
Leur champ d’application est vaste:

 • RÉSIDENTIEL

  maisons privées et immeubles à appartements avec besoins spécifiques…

 • BUREAUX

  entreprises, complexes de bureaux…

 • CABINETS

  maisons médicales, cabinets dentaires, pharmacies, cabinets d’avocats, études de notaires…

 • SITUATIONS SPÉCIFIQUES

  entreprises, centres et immeubles où il est possible d’intégrer un monte-voiture (ou lorsque cela est nécessaire en raison des limites architecturales de l’immeuble)

Avantages et équipements

En fonction du type de monte-voiture choisi, on peut citer les avantages et équipements suivants.

AVANTAGES SPÉCIFIQUES

 • Facilité d’installation, ne nécessitent pas de travaux de maçonnerie, s’adaptent à la situation existante.
 • Robustes, fiables et solides.
 • Maniement facile, efficace et confortable.
 • Très peu énergivores.
 • Évacuation efficace de l’eau et de la pluie pour éviter toute salissure du véhicule situé en dessous.
 • Installation et manutention performantes.
 • Intégralement conçus et produits en Europe.

Nos monte-voitures sont fabriqués à partir d’acier de qualité, galvanisé à chaud, dans le respect des normes UNI EN ISO 1461:2009, de sorte qu’ils peuvent être montés tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, avec garantie d’une durée de vie élevée même si exposés aux intempéries.

TYPES D’ASCENSEURS ET MODÈLES

ALE investit en continu dans l’étude du marché européen des monte-voitures et est par conséquent en mesure d’offrir des solutions durables, qualitatives, fiables, réfléchies, à des prix bien étudiés pour le marché flamand spécifique avec un vaste choix personnalisable de types et modèles de monte-voitures pour toutes sortes d’applications de petite ou grande envergure.

Monte-voiture VELA light

 

Monte-voiture sans toit
* système à ciseaux avec 2 cylindres
* avec ou sans conducteur à bord

Hauteur de levage (maximum): 4 m

Capacité de levage: 2500 kg

Vitesse de levage (maximum): 0,10 m/s

Profondeur de la cuvette (minimum):
550/650 mm

Cuvette/Plateforme (max):
6000 x 3000 mm
5950 x 2950/2800 mm
(voir la brochure pour plus détails)

Télécharger la BROCHURE

Télécharger les SPÉCIFICATIONS (sans conducteur à bord)

Télécharger les SPÉCIFICATIONS (avec conducteur à bord)

Télécharger le CERTIFICAT CE

Monte-voiture VELA

 

Monte-voiture sans toit
* système à ciseaux avec 3 cylindres
* avec ou sans conducteur à bord

Hauteur de levage (maximum): 4 m

Capacité de levage: 3500 kg

Vitesse de levage (maximum): 0,10 m/s

Profondeur de la cuvette (minimum):
700 mm

Cuvette/Plateforme (max):
6000 x 3000 mm
5950 x 2950/2800 mm
(voir la brochure pour plus détails)

Télécharger la BROCHURE

Télécharger les SPÉCIFICATIONS (sans conducteur à bord)

Télécharger les SPÉCIFICATIONS (avec conducteur à bord)

Télécharger le CERTIFICAT CE

Monte-voiture ARIES 3

Monte-voiture avec toit
* système à ciseaux avec 3 cylindres
* avec ou sans conducteur à bord

Hauteur de levage (max.): 3,5/3,8 m

Capacité de levage: 3500 kg

Vitesse de levage (maximum): 0,08 m/s

Profondeur de la cuvette (minimum):
570/620 mm

Cuvette/Plateforme (max):
6500 x 3000 mm
6450 x 2950/2700 mm
(voir la brochure pour plus détails)

Télécharger la BROCHURE

Télécharger les SPÉCIFICATIONS (sans conducteur à bord)

Télécharger les SPÉCIFICATIONS (avec conducteur à bord)

Télécharger les SPÉCIFICATIONS BOX (mini-small-standard-big)

Monte-voiture ARIES 5

Monte-voiture avec toit
* système à ciseaux avec 5 cylindres
* avec ou sans conducteur à bord

Hauteur de levage (maximum): 3,8 m

Capacité de levage: 5000 kg

Vitesse de levage (maximum):
0,08 m/s

Profondeur de la cuvette (minimum):
570/620 mm

Cuvette/Plateforme (max):
6500 x 3000 mm
6450 x 2950/2700 mm
(voir la brochure pour plus détails)

Télécharger la BROCHURE

Télécharger les SPÉCIFICATIONS (sans conducteur à bord)

Télécharger les SPÉCIFICATIONS (avec conducteur à bord)

Monte-voiture HYDRUS 2
Monte-voiture avec toit
* 2 voitures une à côté de l’autre
* système à ciseaux avec 4 cylindres
* zonder bestuurder

Hauteur de levage (maximum): 2,2 m

Capacité de levage: 5000 kg

Vitesse de levage (maximum): 0,05-0,07 m/s

Profondeur de la cuvette (minimum):
1500 mm

Cuvette/Plateforme (max):
6000 x 6000 mm
5950 x 5500 mm
(voir les spécifications pour plus de détails)

Télécharger les SPÉCIFICATIONS (sans conducteur à bord)

Monte-voiture TAURUS

Monte-voiture avec toit
* 2 voitures l’une en dessus de l’autre
* système à ciseaux avec 5 cylindres
* sans conducteur à bord

Hauteur de levage (maximum): 4,5 m

Capacité de levage: 5000 kg

Vitesse de levage (maximum): 0,06-0,08 m/s

Profondeur de la cuvette (minimum):
910 mm

Cuvette/Plateforme (max):
5600 x 2800 mm
5550 x 2750 mm
(voir les spécifications pour plus de détails)

Télécharger les SPÉCIFICATIONS (sans conducteur à bord)

Monte-voiture SAGITTA

Monte-voiture sans toit
* système à colonnes avec 2 cylindres
* avec ou sans conducteur à bord

Hauteur de levage (maximum): 9 m

Capacité de levage: 3000 kg

Vitesse de levage (maximum): 0,10 m/s

Profondeur de la cuvette (minimum):
300/1500 mm

Cuvette/Plateforme (max):
6000 x 3500 mm
5950 x 3000 mm
(voir la brochure pour plus détails)

Télécharger la BROCHURE

Télécharger les SPÉCIFICATIONS (sans conducteur à bord)

Télécharger les SPÉCIFICATIONS (avec conducteur à bord)

Monte-voiture SAGITTA L

Monte-voiture sans toit
* système à colonnes avec 2 cylindres l’un à côté de l’autre
* avec ou sans conducteur à bord

Hauteur de levage (maximum): 9 m

Capacité de levage: 3000 kg

Vitesse de levage (maximum): 0,10 m/s

Profondeur de la cuvette (minimum):
300/1500 mm

Cuvette/Plateforme (max):
6000 x 3500 mm
5950 x 3000 mm
(voir la brochure pour plus détails)

Télécharger la BROCHURE

Télécharger les SPÉCIFICATIONS (sans conducteur à bord)

Stack Parker
PEGASUS
Plateforme de chargement voiture
* avec inclinaison réglable 

Hauteur (maximum): 2150/2550 mm

Passage libre (maximum):
1560/1960 mm


Capacité de levage: 2700 kg

Plateforme (max):
3750 x 1960-2300 mm
(voir la brochure pour plus détails)

Télécharger la BROCHURE

Télécharger les SIMULATIONS

Télécharger les SPÉCIFICATIONS (low)

Télécharger les SPÉCIFICATIONS (high)

Plateforme tournante
voiture

Plateforme tournante voiture
* possibilité de revêtement sol spécial

Cuvette: 400 mm

Capacité de levage: 2500 kg

Plateforme (max):
diamètre au choix
(voir la brochure pour plus détails)

Télécharger la BROCHURE


SPÉCIFICATIONS sur demande

Plateforme coulissante voiture

Plateforme coulissante voiture
* coulissement au choix

Capacité de levage: 3000 kg

Plateforme (max):
3900 x 2400 mm
(voir la brochure pour plus détails)

Télécharger la BROCHURE


SPÉCIFICATIONS sur demande

EXEMPLES D’APPLICATIONS/RÉALISATIONS

Hoe kunnen wij u helpen?
Comment pouvons-nous vous aider?