Keuken Service Liften

 KEUKEN LIFTEN / SERVICE LIFTEN - NEDERLANDSE VERSIE

VERSION FRANÇAISE (cliquez ici)

KEUKEN LIFTEN / SERVICE LIFTEN

GLOBALE

Elektrische kleingoederenliften

Onze elektrische kleingoederenliften zijn geschikt voor het vervoer van kleine goederen zowel voor voeding als niet voeding en hebben een hefvermogen van 5 tot 300 Kg.
 
Deze keukenliften en serviceliften zijn speciaal ontworpen voor het gebruik in restaurants, hotels, cafetaria’s, tavernes, ziekenhuizen, banken, kinderdagverblijven, medische praktijken, particuliere woningen enzovoort en voldoen aan de nieuwste machinerichtlijn.
 
De liften bestaan voor 90 procent uit voorgeïnstalleerde componenten, wat de installatietijd ter plaatse aanzienlijk verkort.


TOEPASSINGEN/SECTOREN

Dankzij een modulair bouwsysteem dat in de afgelopen decennia is gegroeid, kunnen we onze keukenliften en serviceliften installeren in bijna elk gebouw en voor bijna elk doel in elke maat volgens uw specificaties en specifieke verzoeken. De hoge klantentevredenheid getuigt van hun hoge prestaties in de meest veeleisende situaties en specificaties. Ze vinden hun toepassing in diverse sectoren:

 • SPECIFIEKE TOEPASSINGEN

  specifieke bedrijven, centra en gebouwen waar nood is aan een kleine goederenlift (ziekenhuizen, rusthuizen, bibliotheken, boekenwinkels, banken, kinderdagverblijven, medische praktijken, privéwoningen…)

 • HORECA

  restaurants, hotels, cafés, cafetaria’s, tavernes…

KEUKEN / SERVICE LIFTEN

Bij elk van onze keukenliften en serviceliften is bijzondere zorg besteed aan een duurzame en milieuvriendelijke productie naast tal van andere voordelen.

SPECIFIEKE VOORDELEN

 • Minimale bouwkundige werken, installatie in bestaande gebouwen mogelijk.
 • Systemen met grote diversiteit en toepasbaarheid alsook op maat gemaakte oplossingen.
 • Voorgeassembleerde componenten, eenvoudige en snelle montage.
 • Korte levering- en installatietijd.
 • Eenvoudige bediening en zeer gebruiksvriendelijk.
 • Corrosiewerend door verzinkte uitvoering.
 • Lage kost, gering stroomverbruik en minimaal onderhoud.
 • Geringe geluidsproductie.
 • Kwaliteitszegel volgens DIN EN ISO 9001:2008.
 • 100% ontworpen en geproduceerd in Europa.

Standaarduitvoering:

SCHACHTCONSTRUCTIE

Verzinkte stalen schachtconstructie uit gewalste speciaalprofielen, voorgemonteerd in 2 meter hoge
segmenten incl. kabelgoot.

MACHINEKAMERDEUR

Draaideur één- of tweevleugelig vanaf 800 mm deurbreedte, in standaard uitvoering verzinkt staal inclusief deurkader en slot.

TEGENGEWICHT

Stalen frame met 50 x 50 mm stalen verstevigingen. Instelbare geleiders met polyamide sloffen.

CABINE

Vervaardigd uit gezette, verzinkte staalplaat aan beide zijden voorzien van instelbare geleidersloffen. Liften die stoppen op borsthoogte worden geleverd met een uitneembaar tussenplateau. Cabinemaat leverbaar in stappen van 25 mm.

SCHACHTDEUREN

Volgens DIN 18092 resp. 18090, als verticaal tweevleugelige schuifdeur en één- of tweevleugelige draaideur leverbaar. Gecertificeerde deurvergrendelingen. Schuifdeuren opgehangen aan 2
hoogwaardige flexibele staalkabels, geleid over aluminium wielen. Alle deuren worden voorgemonteerd in de deurkaders geleverd.

AANDRIJVING

Tot 100 kg draagvermogen, met kabelschijfaandrijving voor 2 of 3 staaldraden. Lift met capaciteit van 200 of 300 kg draagvermogen met kettingaandrijving en 2 kettingen.
Wormwielmotorreductor, handwiel en schijfrem met remlichter isolatieklasse IP 54.

BESTURING

• 24 Volt voor alle drukknoppen.
• Volledig bekabeld en voorzien van stekkers.
• Haal- en zendfunctie op elke stopplaats.
• Instelbare blokkering.
• Akoestisch aankomst- en oproepsignaal.
• Optische locatie aanduiding op elke stopplaats

Afwijkende uitvoeringen:

Naast de bekende liften van het type ISO-A, ISO-C en ISO-D, verzorgen wij speciale ontwerpen en oplossingen op maat die binnen de gangbare regels en voorschriften toelaatbaar zijn.
Afwijkende maten en specificaties zijn op aanvraag.


 • Zijdelings geplaatste aandrijving
  In het geval er op de bovenste stopplaats onvoldoende vrije ruimte beschikbaar is kan de aandrijving boven of onder naast de schacht geplaatst worden.

 • Overhoekse toegangen
  2-zijdige of 3-zijdige belading.

 • Vanginrichting
  Wordt noodzakelijk als de ruimte onder de lift betreedbaar is.

 • Scheepsliften
  Met vanginrichting en besturing volgens Lloyds-voorschriften.

 • Balielift
  Voor inbouw in een balie of keuken met zeer geringe totale inbouwhoogte.

 • Automatisch laden en lossen
  Voor bijvoorbeeld magazijnen en postdistributie.

 • Explosie verminderde liften
  Leverbaar in uitvoeringen op verzoek voor de chemische industrie, spuiterijen enzovoort.

Lifttypes

Alle installaties van ALE bevatten diverse veiligheidssystemen en noodvoorzieningen en zijn CE gekeurd volgens de geldende Europese Machine richtlijnen EN 81-3 + EU-MRL2006/42/EWG.

ISO-A

Karakteristieken: verticale schuifdeuren op werkhoogte

Stops: 2-6 (meer op aanvraag)

Hefvermogen (kg): 50/100/300

Hefsnelheid (m/s): 0,15-0,40

Deurhoogte (DH): 600<>1200 mm

Werkhoogte (minimum): 700 mm

Kophoogte (vrije): +1260/1360 mm

Cabine (mm):
diepte 400<>1000  
breedte 400<>1000

Download Brochure

Download Configuraties en details

Download Opties structuur/cabine deuren/elektra

ISO-C

Karakteristieken: verticale schuifdeuren op vloerniveau

Stops: 2-6 (meer op aanvraag)

Hefvermogen (kg): 100/300

Hefsnelheid (m/s): 0,15-0,27

Deurhoogte (DH): 600<>1200 mm

Putdiepte (minimum): DH/2+50mm

Kophoogte (vrije): +1260/1360 mm

Cabine (mm):
diepte 500<>1000  
breedte 500<>1000

Download Brochure

Download Configuraties en details

Download Opties structuur/cabine deuren/elektra

ISO-D

Karakteristieken: draaideuren op vloerniveau

Stops: 2-6 (meer op aanvraag)

Hefvermogen (kg): 100/300

Hefsnelheid (m/s): 0,15-0,27

Deurhoogte (DH): 600<>1200 mm

Putdiepte (minimum): 250 mm

Kophoogte (vrije): +1260/1360 mm

Cabine (mm):
diepte 500<>1000  
breedte 400<>1000

Download Brochure

Download Configuraties en details

Download Opties structuur/cabine deuren/elektra

ISO-Z

Karakteristieken: verticale schuifdeuren en draaideuren gecombineerd

Stops: 2-6 (meer op aanvraag)

Hefvermogen (kg): 100/200/300

Hefsnelheid (m/s): 0,15-0,27

Deurhoogte (DH): 800+800 mm

Putdiepte (minimum): 250 mm

Kophoogte (vrije): +1260/1360 mm

Cabine (mm):
diepte 600<>1000  
breedte 500<>1000

Download Brochure

Download Configuraties en details

Download Opties structuur/cabine deuren/elektra

ISO-U

Karakteristieken: 1 verticale schuifdeur en 1 vloerflap


Stops: 2

Hefvermogen (kg): 300

Hefsnelheid (m/s): 0,15

Deurhoogte (DH): 1200 mm

Putdiepte (minimum): 800 mm

Kophoogte (vrije): 1800 mm

Cabine (mm):
diepte 800/1000 
breedte 800/1000

Download Brochure

Download Configuraties en details

Download Opties structuur/cabine deuren/elektraUitgebreide toepassingen, configuraties en tal van opties

Afhankelijk van het door u gewenste lifttype kan u kiezen uit een breed scala aan configuraties en opties.

Voorbeelden van toepassingen/uitvoeringen

 ASCENSEURS DE CUISINE / ASCENSEURS DE SERVICE - VERSION FRANÇAISE

NEDERLANDSE VERSIE (klik hier)

ASCENSEURS DE CUISINE ASCENSEURS DE SERVICE

GLOBALE

Monte-charges électriques

Nos monte-charges électriques sont la solution idéale pour le transport vertical de petites marchandises et/ou aliments, et ont une capacité de charge de 5 à 300 kg.
 
Ces ascenseurs de cuisine et ascenseurs de service sont tout spécialement conçus pour les restaurants, hôtels, cafétérias, tavernes, hôpitaux, banques, garderies, maisons médicales, y compris les habitations privées, et répondent à la dernière Directive Machines.
 
Nos ascenseurs sont composés à 90 pour cent d’éléments préinstallés, ce qui réduit considérablement le temps d’installation sur place.


APPLICATIONS/SECTEURS

Grâce au système de montage modulaire, lequel s’est nettement amélioré au cours des dernières décennies, nos ascenseurs de cuisine et ascenseurs de service peuvent être installés dans pratiquement tous les immeubles, ils conviennent pour toute une série d’utilisations, ils sont disponibles dans un large choix de dimensions pour répondre aux spécifications et demandes particulières du client. Le haut degré de satisfaction de notre clientèle témoigne par ailleurs de leur haute performance même dans les situations et spécifications les plus complexes. Leur champ d’application est vaste:

 • APPLICATIONS SPÉCIFIQUES

  entreprises spécialisées, centres et immeubles nécessitant un petit monte-charge (hôpitaux, maisons de repos, bibliothèques, librairies, banques, garderies, maisons médicales, habitations privées, etc.)

 • HORECA

  restaurants, hôtels, cafés, cafétérias, tavernes…

ASCENSEURS DE CUISINE ASCENSEURS DE SERVICE

Tous nos ascenseurs de cuisine et ascenseurs de service sont fabriqués dans un souci de durabilité selon des modes de production écologiques, et présentent de nombreux autres avantages.

AVANTAGES SPÉCIFIQUES

 • Travaux de construction minimums, installation possible dans bâtiments existants.
 • Systèmes offrant une grande diversification et de nombreuses applications, avec solutions sur mesure.
 • Éléments préassemblés, montage simple et rapide.
 • Délais de livraison et temps de montage rapides.
 • Facilité d’utilisation et grande convivialité.
 • Anticorrosion grâce à la finition galvanisée.
 • Faible coût, peu énergivores et nécessitant peu d’entretien.
 • Faible émission acoustique.
 • Label de qualité conforme à la norme DIN EN ISO 9001:2008.
 • Intégralement conçus et produits en Europe.

Équipement standard:

PYLÔNE

Pylône en acier galvanisé avec profilés laminés spéciaux, prémontés en segments de 2 mètres de hauteur, passe-câbles compris.

PORTILLON D’ACCÈS MACHINERIE

Porte pivotante à un ou deux vantaux à partir de 800 mm de largeur, finition standard en acier galvanisé, cadre de porte et serrure compris.

CONTREPOIDS

Armature en acier avec renforts en acier de 50 x 50 mm. Guides réglables avec coulisseaux en polyamide.

CABINE

Tôle d’acier galvanisé fixe de chaque côté, équipée de coulisseaux de guidage réglables. Les ascenseurs qui s’arrêtent à hauteur de poitrine sont livrés avec un plateau intermédiaire amovible. Taille de la cabine disponible par paliers de 25 mm.

PORTES PALIÈRES

Conformes aux normes DIN 18092 et 18090, disponibles en porte coulissante verticale à deux vantaux ou en porte pivotante à un ou deux vantaux. Verrouillage des portes certifié. Portes coulissantes fixées à 2 câbles en acier flexibles et de haute qualité, guidés sur roues en aluminium. Toutes les portes sont livrées prémontées dans le cadre.

SYSTÈME D’ENTRAINEMENT

Pour les ascenseurs d’une capacité de charge jusqu’à 100 kg, entraînement par poulie avec 2 ou 3 fils d’acier. Pour les ascenseurs d’une capacité de charge de 200 ou 300 kg, entraînement par chaîne avec 2 chaînes.
Motoréducteur à vis sans fin, volant à main et frein à disque avec levier de desserrage classe d’isolation IP 54.

CONTRÔLE

• 24 Volts pour tous les boutons-poussoirs.
• Entièrement câblé et équipé de fiches.
• Fonction appel et renvoi à chaque arrêt.
• Blocage réglable.
• Signal acoustique d’arrivée et d’appel.
• Indicateur de position optique à chaque arrêt

Autres versions:

Outre les ascenseurs bien connus de type ISO-A, ISO-C et ISO-D, nous proposons des modèles et solutions spéciales sur mesure dans les limites des normes et règlements en vigueur.
Autres dimensions et spécifications sur mesure.


 • Entrainement latéral
  Dans le cas où l’espace serait insuffisant à l’arrêt supérieur, l’entraînement peut être placé au-dessus, en dessous ou à côté de la gaine.

 • Accès opposés
  Chargement sur 2 ou 3 côtés.

 • Parachute
  Indispensable si l’espace sous le monte-charge est accessible.

 • Ascenseurs à bateaux
  Avec parachute et commande conformes aux normes Lloyds.

 • Ascenseur de comptoir
  À encastrer dans un comptoir ou cuisine dont la hauteur d’encastrement totale disponible est très faible.

 • Chargement et déchargement automatique
  Convient notamment pour les entrepôts et la distribution postale.

 • Ascenseur à explosion réduite
  Disponible en versions personnalisées pour l’industrie chimique, ateliers de peinture, etc.

TYPES D’ASCENSEURS

Toutes les installations d’ALE sont équipées de différents systèmes de sécurité et dispositifs de secours et sont homologuées CE conformément aux directives européennes relatives aux machines EN 81-3 + EU-MRL2006/42/CE.

ISO-A

Caractéristiques: portes type guillotine à ouverture verticale à hauteur de travail

Arrêts: 2-6 (plus sur demande)

Capacité de levage (kg): 50/100/300

Vitesse de levage (m/s): 0,15-0,40

Hauteur de la porte (DH): 600<>1200 mm

Hauteur de travail (minimum): 700 mm

Hauteur (libre): +1260/1360 mm

Cabine (mm):
profondeur 400<>1000  
largeur 400<>1000

Télécharger la Brochure

Télécharger les configurations et détails

Télécharger les options structure/portes cabine/électricité

ISO-C

Caractéristiques: portes type guillotine à ouverture verticale au niveau du sol

Arrêts: 2-6 (plus sur demande)

Capacité de levage (kg): 100/300

Vitesse de levage (m/s): 0,15-0,27

Hauteur de la porte (DH): 600<>1200 mm

Profondeur de la cuvette (minimum): DH/2+50mm

Hauteur (libre): +1260/1360 mm

Cabine (mm):
profondeur 500<>1000  
largeur 500<>1000

Télécharger la Brochure

Télécharger les configurations et détails

Télécharger les options structure/portes cabine/électricité

ISO-D

Caractéristiques: portes battantes au niveau du sol

Arrêts: 2-6 (plus sur demande)

Capacité de levage (kg): 100/300

Vitesse de levage (m/s): 0,15-0,27

Hauteur de la porte (DH): 600<>1200 mm

Profondeur de la cuvette (minimum): 250 mm

Hauteur (libre): +1260/1360 mm

Cabine (mm):
profondeur 500<>1000  
largeur 400<>1000

Télécharger la Brochure

Télécharger les configurations et détails

Télécharger les options structure/portes cabine/électricité

ISO-Z

Caractéristiques: portes type guillotine à ouverture verticale et portes battantes combinées

Arrêts: 2-6 (plus sur demande)

Capacité de levage (kg): 100/200/300

Vitesse de levage (m/s): 0,15-0,27

Hauteur de la porte (DH): 800+800 mm

Profondeur de la cuvette (minimum): 250 mm

Hauteur (libre): +1260/1360 mm

Cabine (mm):
profondeur 600<>1000  
largeur 500<>1000

Télécharger la Brochure

Télécharger les configurations et détails

Télécharger les options structure/portes cabine/électricité

ISO-U

Caractéristiques: 1 porte type guillotine à ouverture verticale et 1 trappe


Arrêts: 2

Capacité de levage (kg): 300

Vitesse de levage (m/s): 0,15

Hauteur de la porte (DH): 1200 mm

Profondeur de la cuvette (minimum): 800 mm

Hauteur (libre): 1800 mm

Cabine (mm):
profondeur 800/1000 
largeur 800/1000

Télécharger la Brochure

Télécharger les configurations et détails

Télécharger les options structure/portes cabine/électricitéNombreuses applications, vaste choix de configurations et d’options

Large gamme de configurations et d’options permettant de répondre aux demandes spécifiques des clients en fonction du type d’ascenseur souhaité.

EXEMPLES D’APPLICATIONS/RÉALISATIONS

Hoe kunnen wij u helpen?
Comment pouvons-nous vous aider?