Renovatie & Modernisatie

Renovatie & Modernisatie

Een bestaande lift renoveren, moderniseren?
Graag een vrijblijvend gesprek? Prijsvoorstel?

Renovatie en modernisering van liften

Toepassingen

Hoog oplopende kosten en een onveilig gevoel bij het gebruik van de lift zijn veel gehoorde bezwaren bij oude liften. De reden kan zijn dat de lift regelmatig in storing valt, niet voldoet aan de huidige veiligheidseisen, onvoldoende rijcomfort biedt of het aanzicht van de lift is verouderd. De installatie geheel vervangen voor een nieuwe lift is in veel gevallen niet de enige mogelijkheid. Juist met een vakkundig uitgevoerde modernisatie kan uw bestaande installatie worden aangepast, vergelijkbaar met een nieuwe lift.


 • • Is het gebruik van het gebouw sinds het moment van ingebruikname van de lift gewijzigd? Is de lift ouder dan 10 jaar; geeft ze een verouderde indruk; is ze meestal overbelast; is ze geplaagd door storingen; heeft ze een negatief effect op de waardebepaling van uw onroerend goed? Allemaal indicaties voor het renoveren/moderniseren van uw lift.

 • • Voldoet uw lift nog aan de veiligheidsrichtlijnen of andere liftnormen? Het inzicht in de veiligheid van de liftgebruikers verandert voortdurend. Nieuwe liftinstallaties met hun verplichte spreek-/luisterverbinding, frequentiegeregelde motorregelingen en kooiafsluitingen zijn daar het bewijs van. ALE zal de nodige moderniseringsonderdelen inbouwen conform de Europese aanbevelingen aangaande de verbetering van de veiligheid van uw liftinstallatie.

 • • Zijn de wachttijden voor het liftgebruik te lang? Het percentage storingen is bij oudere liften doorgaans hoger dan bij pasgebouwde liften. De wachttijden kunnen hinderlijk lang worden, het comfort minder. ALE biedt u een assortiment van moderne systemen waarmee u de liftprestaties aanzienlijk kunt verbeteren. Nieuwe besturingen op basis van microprocessortechnologie maken het mogelijk liftgebruikers veel sneller dan vroeger het geval was naar hun bestemming te brengen. De open- en sluitsnelheid van de liftdeuren kan door middel van deuraandrijfsystemen met frequentieregelingen aanzienlijk worden verhoogd en bijdragen aan het verbeteren van de vervoerscapaciteit.

 • • Ontvangt u klachten over de gelijkstelling van de lift, het ritcomfort of overmatig geluid? Het schokken van de lift, ongelijk stoppen, het met de hand openen van de liftdeuren, drukknoppen die niet goed functioneren. Allemaal kenmerken van een verouderde liftinstallatie. Speciaal voor het verhelpen van deze nadelen heeft ALE moderniseringsproducten ontwikkeld die het comfort van uw liftinstallaties merkbaar verbeteren.

 • • ALE is in staat om in bestaande gebouwen met beperkte ruimte u een gepaste oplossing op maat te bieden door de installatie van liften met beperkte putdiepte en minimale kophoogte.Voordelen en uitvoeringen

Modernisering maakt een lift veiliger, efficiënter en gebruiksvriendelijker. Tevens draagt het bij aan een moderne technische uitstraling en neemt de waarde van het onroerend goed daarbij toe. Door het terugdringen van wachttijden, een beter ritcomfort en een grotere betrouwbaarheid neemt het vertrouwen van de liftgebruiker in de lift toe.
Oudere liften voldoen doorgaans niet meer aan de technologische vooruitgang en het representatieve karakter. Bij de ombouw van liften kan er rekening worden gehouden met de individuele wensen van de opdrachtgever.
Naast het verhogen van de levensduur en het verlagen van het aantal storingen, kan de lift ook een nieuw aanzicht bekomen, de kooi kan herbekleed worden, de besturing verbeterd enz.

 • • beproefde oplossingen tegen de laagst mogelijke prijs
 • • zo weinig mogelijk bouwkundige werkzaamheden
 • • minimale overlast voor de gebruikers van de lift
 • • ieder project wordt vooraf beoordeeld op de veiligheidsrisico’s
 • • korte montagetijden en dus snelle afronding van de werken
 • • degelijke oplossing voor bestaande oude liftinstallaties (cabineafsluiting indien nodig)
 • • energie besparende aandrijvingen met uitmuntend rijcomfort
 • • energie besparende open liftbesturingen
 • • drukknoptableaus (grootvlak, braille, gebodentoegang)
 • • modernisering van de liftcabine
 • • toepassing Europese aanbevelingen
 • • opwaardering liftinstallatie teneinde de veiligheid ervan conform te maken aan de huidige geldende normen
 • • aanpassing toegangen en signalisaties
 • • onderhoud- en gebruiksvriendelijk geheel
 • • storingsarm functioneren van de liftinstallatie
 • • verhoging van het rendement en verlaging van de exploitatiekosten


Karakteristieken en specificaties


Veiligheid en Comfort

Stopnauwkeurigheid
Onnauwkeurig stoppen verhoogt de kans op valgevaar. Door het aanbrengen van een frequentieregeling op de aandrijving kunnen de stopverschillen tot een minimum worden teruggebracht. De V3F-regeling zorgt dat uw lift in alle omstandigheden, onafhankelijk van de belasting, nauwkeurig voor de verdieping stopt. De elektronische regeling zorgt verder voor een soepel en schokvrij starten en stoppen van de lift en dus voor een aanzienlijke verbetering van het rijcomfort. Door de soepele loop van de aandrijving wordt de motor minder zwaar belast en zal het energieverbruik van uw lift aanzienlijk afnemen.

Spreek-/luisterverbinding
Het idee opgesloten te raken in een lift geeft veel mensen een onbehagelijk gevoel. Hoewel er geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan, raken mensen soms in paniek. Door een spreek-/luisterverbinding in uw lift te plaatsen, kunnen mensen zich vanuit de cabine in verbinding stellen met een 24-uurs bemande post. Ons goed opgeleide personeel zal de mensen gerust stellen en kan hen informeren over de te nemen actie. Vervelende situaties kunnen hiermee worden voorkomen en de liftgebruikers voelen zich veiliger.

Liftdeuren
Liftdeuren zijn de meest kwetsbare delen van een lift. Vooral liftdeuren van oudere liften zijn vaak beschadigd en geven een verhoogde kans op storingen. Liften zonder cabineafsluiting met handbediende draaideuren of liften met verouderde automatische liftdeuren kunnen in veel gevallen zonder ingrijpende bouwkundige aanpassingen worden vervangen. Veelal is het zelfs mogelijk het bestaande deurkozijn te laten zitten en een speciale renovatiedeur in de schacht te plaatsen. De huidige liftdeuren zijn uitgevoerd met een V3F aandrijfsysteem dat zorgt voor een gecontroleerde deurbeweging. De veiligheid en betrouwbaarheid zullen hierdoor worden verbeterd. Het nieuwe aandrijfsysteem zal er toe bijdragen dat de prestaties van uw liftinstallatie zullen verbeten.

Detectielijst liftdeuren
De sluitbeweging van de liftdeuren kan extra worden beveiligd met een veiligheids-detectielijst. Deze lijst creëert een optisch scherm in de deuropening. Wanneer dat wordt onderbroken wordt de sluitbeweging van de liftdeuren gestopt voordat de deuren de gebruiker raken. Vooral voor mensen die minder mobiel zijn, of op plaatsen waar liftdeuren snel beschadigt raken door aanrijden, kan de detectielijst storingen voorkomen.

Esthetica

Liftinterieur
Als het interieur van uw lift niet meer de uitstraling heeft die u wenst, versleten of beschadigd is, kan dit eenvoudig worden verbeterd. Met eigentijdse materialen, diverse accessoires en nieuwe drukknopelementen wordt het aanzicht van de lift een stuk aantrekkelijker. Het gevoel van betrouwbaarheid van de gebruiker zal hierdoor worden versterkt. ALE levert een standaardpakket van wandbekleding, vloerafwerking, (nood)verlichting en bedieningstableaus in een grote variatie aan kleuren, uitvoeringen en materialen.

Bedieningstableaus
Oude knoppen, stuk of versleten, zijn eenvoudig te vervangen. Hierbij worden de conventionele drukknopelementen vervangen door een uitvoering met microswitches. Als indicators worden led’s toegepast die een veel langere levensduur hebben dan de vroeger gebruikte lampjes. Op de etages en in de liftcabine kunnen richtingpijlen en/of positie-indicators worden geleverd waarmee het gemak van de liftgebruiker wordt verhoogd. De drukknoptableaus kunnen zeer luxueus, vandaalbestendig of robuust worden geleverd. Ook toepassing van bedieningselementen die voldoen aan de eisen van het ‘Handboek voor toegankelijkheid’ en de EN 81-70 is mogelijk. Daarnaast bestaat de mogelijkheid bijzondere bedienings- en signaleringselementen toe te passen, zoals sleutelschakelaars, key-cardschakelaars, spraaksynthesizers en diverse optische en akoestische signaleringen.

Liftdeuren
Liftdeuren zijn snel beschadigd. Vooral liftdeuren van oudere liftinstallaties zien er vaak slecht uit en geven een verhoogde kans op storingen. Door de liftdeuren opnieuw te bekleden, kunnen ze weer toonbaar worden gemaakt. Voor projecten waar de liftinstallatie is uitgevoerd met handbediende draaideuren kunnen deze in veel gevallen worden vervangen door automatisch werkende liftdeuren zonder ingrijpende bouwkundige aanpassingen. Veelal is het zelfs mogelijk het bestaande deurkozijn te laten zitten en een speciale renovatie deur in de schacht te plaatsen.Aanbevelingen van de Europese Commissie

Vanuit de overheid worden steeds hogere veiligheidseisen gesteld aan liftinstallaties. Zo worden nieuwe liften vanaf 1995 verplicht geleverd met cabinedeuren, frequentiegeregelde aandrijvingen en spreek-/luisterverbindingen. Voor bestaande liften zijn door het Europese Commissie 10 aanbevelingen opgesteld om het veiligheidsniveau van uw lift te verbeteren. Het gaat hier niet om een wettelijke verplichting, maar u maakt zelf een afweging van de mogelijke risico’s en de wenselijkheid tot het verbeteren van de veiligheid.
ALE adviseert u graag over de mogelijkheden voor het aanpassen van uw liftinstallatie. Wij kijken hierbij nadrukkelijk naar het gebruik van de liftinstallatie en bepalen in overleg met u de noodzakelijke en de gewenste werkzaamheden. Welke oplossing in uw situatie het beste is willen wij u graag vrijblijvend adviseren na een inspectiebezoek aan de liftinstallatie en na een gesprek met u. Want ook uw idee over veiligheid en (aanvaardbare) risico's is van groot belang voor het maken van de juiste keuze.
Onderstaand de 10 aanbevelingen van de Europese Commissie en de mogelijke oplossingen die wij daarvoor bieden:

 • • Liftcabine afsluiting en cabine-standaanwijzing. Om klemgevaar tussen de cabine en de schachtwand te voorkomen en om (in de cabine) aan te geven op welke verdieping de liftcabine zich bevindt. Door automatische schuifdeuren toe te passen in de cabine en op de verdiepingen voldoet de lift aan de hoogste veiligheidseisen. Afhankelijk van de omstandigheden kan een failsafe sensorlijst ook volstaan om een hoger veiligheidsniveau te verkrijgen.

 • • Regelmatige inspectie van de draagkabels.

 • • Voorkomen van stopverschillen. Door toepassing van bijvoorbeeld een frequentieregeling waarmee de vertraging en versnelling van de liftmotor uiterst comfortabel en exact wordt gestuurd. De liftcabine komt dan precies voor de verdieping tot stilstand. Bij oudere liftinstallaties kunnen de stopverschillen ook verkleind worden door goed onderhoud en door bijvoorbeeld het toepassen van andere remvoeringen.

 • • Toegankelijkheid voor personen met een beperking. Hiervoor hanteert ALE de eisen uit het ‘Handboek voor Toegankelijkheid’ van de gehandicaptenraad. Onder meer een spiegel in de liftcabine, leuningen, klapzitting, aanpassen drukknophoogte, braillegravering op de drukknoppen. Ook de toegankelijkheidseisen die zijn vastgelegd in de Europese norm EN 81-70 kunnen worden gehanteerd.

 • • Sluitbeveiliging op cabinedeur. Een voorziening - bijv. een fotocellijst - die het automatisch sluiten van deuren verhindert zolang zich nog mensen, dieren of voorwerpen in de deuropening bevinden. De meeste deuren beschikken al over een veiligheidsvoorziening; bijvoorbeeld een fotocel en een sluitkrachtbegrenzer.

 • • Neerwaartse vanginrichting. De neerwaartse vang ontbreekt bij sommige liften met een lage snelheid. De vang brengt de liftcabine tot stilstand wanneer de maximale daalsnelheid wordt overschreden. Het monteren van een vang op een bestaand kooiframe is meestal een forse ingreep. In veel gevallen is het eenvoudiger een zgn. ‘kabelvang’ in de machinekamer te monteren.

 • • Spreek-/luisterverbinding in de liftcabine. De bij oudere liften gangbare alarmbel wordt lang niet altijd gehoord. Met een spreek-/luisterverbinding kan door één druk op de knop verbinding worden gemaakt met een vooraf geprogrammeerd telefoonnummer van een meldkamer of storingsdienst. Bijvoorbeeld de 24-uurs storingsdienst van ALE. De spreek-/luisterverbinding kan ook met de gsm-techniek tot stand worden gebracht. Door toepassing van een pre-paid abonnement voorkomt u aparte telefoonrekeningen.

 • • Asbesthoudende remvoeringen vervangen. Nagaan of er asbesthoudende remvoeringen zijn toegepast en deze vervangen.

 • • Opwaartse vanginrichting. Bij breuk van de machine zal de liftcabine - vanwege het zwaardere contragewicht - eerder omhoog dan omlaag ‘vallen’. De opwaartse vang voorkomt dit. Een kabelvang (zie punt 6) kan ook hier worden ingezet.

 • • Noodverlichting in de liftcabine aanbrengen. Bij spanningsuitval het veiligheidsgevoel verhogen met een noodverlichting.Renovatie van de totale lift

Als de beste oplossing uiteindelijk is het vernieuwen van de totale lift dan adviseren wij u een keuze te maken voor een van onze snelle elektrische liften. Meer informatie over de meest voor de hand liggende types kan u op onze website terugvinden:

Silens Pro Compact

Silens Pro Revol Nano-Micro

Laatste Nieuws

Hoe kunnen wij u helpen?
Comment pouvons-nous vous aider?